Category Archives: Translations: Swedish

Dr. Frank Salter om det tyska risktagandet

Källa (Original Article): http://www.theoccidentalobserver.net/2016/01/dr-frank-salter-on-germanys-jeopardy/ Dr. Frank Salter har gjort en balanserad och vetenskapligt grundad utvärdering av de sannolika konsekvenserna av Tysklands katastrofala politik gällande invandring från Mellanöstern och Afrika. Underrubriken ställer den relevanta frågan ”Är massinvandringen ‘slutet på den europeiska civilisationen?’” Svaret är förstås att det mycket väl kan bli så om man inte vänder […]

Kärlek är allt vi behöver för att komma överens

Swedish translation of Tim Murray’s “Love is all we need to get along“; originally posted at NYANSERAT.NU Inbördeskrig gör nationer ”livfulla”. Etnisk homogenitet är tråkigt. Ja det finns blodbad, misär och desperation. Men närhelst det finns andrum mellan striderna, när det är paus i beskjutningen och bombningen, har medborgarna en rad spännande etniska rätter att […]

Judar som allierade

Swedish translation of “Jews as allies,” by Anthony Hilton and Kevin MacDonald, on the web at NYANSERAT.NU, with an introduction by the translator. Vid ett möte som nyligen hölls behandlades frågan angående det förhållningssätt som europeiskättade amerikaner bör ha gentemot judarna. I vissa frågor, menades det, är vi naturligt allierade och borde därför samarbeta för att […]