Category Archives: Translations: Swedish

Dr. Frank Salter om det tyska risktagandet

Källa (Original Article): http://www.theoccidentalobserver.net/2016/01/dr-frank-salter-on-germanys-jeopardy/ Dr. Frank Salter har gjort en balanserad och vetenskapligt grundad utvärdering av de sannolika konsekvenserna av Tysklands katastrofala politik gällande invandring från Mellanöstern och Afrika. Underrubriken ställer den relevanta frågan ”Är massinvandringen ‘slutet på den europeiska civilisationen?’” Svaret är förstås att det mycket väl kan bli så om man inte vänder […]

Kärlek är allt vi behöver för att komma överens

Swedish translation of Tim Murray’s “Love is all we need to get along“; originally posted at NYANSERAT.NU Inbördeskrig gör nationer ”livfulla”. Etnisk homogenitet är tråkigt. Ja det finns blodbad, misär och desperation. Men närhelst det finns andrum mellan striderna, när det är paus i beskjutningen och bombningen, har medborgarna en rad spännande etniska rätter att […]

Judar som allierade

Swedish translation of “Jews as allies,” by Anthony Hilton and Kevin MacDonald, on the web at NYANSERAT.NU, with an introduction by the translator. Vid ett möte som nyligen hölls behandlades frågan angående det förhållningssätt som europeiskättade amerikaner bör ha gentemot judarna. I vissa frågor, menades det, är vi naturligt allierade och borde därför samarbeta för att […]

Att spela på våra känslor för att sänka oss: Hur fienden mitt ibland oss använder vår empati emot oss

Also posted at Nyanserat.nu. “Om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott.” 1 Tim 5:8 För ett år sedan var jag mycket nära att falla offer för en variant av det så kallade ”barnbarnsbedrägeriet”. Bedrägeriet fungerar så här. […]

Jenji Kohan och den judiska hypersexualiseringen av västerländsk kultur

Original Article: Jenji Kohan and the Jewish Hyper-Sexualization of Western Culture Sexualisering Som det utförligt redogörs för Kritikkulturen, ansåg Freud och hans anhängare att antisemitism var en universell sjukdom som bottnade i undertryckt sexualitet. Den teoretiska grunden för detta finner man i Freuds Tre essäer om sexualiteten där han kopplade aggression till frustreringen av mänskliga drifter […]

Den judiska och den muslimska frågan

Original Article: The Jewish and Muslim Questions; Swedish translation posted at Motgift.nu Är judarna eller muslimerna ”det stora hotet” eller ”det stora problemet”? Den frågan verkar kunna splittra nationellt sinnade över hela Västvärlden. Vi presenterar här en välskriven och intressant artikel i ämnet från Enza Ferreri, som — likt Motgift tidigare påvisat — menar att […]

Libertarianismens bedrägeri (Swedish translation of “The False Flag of Libertarianism”)

“Libertarianismens bedrägeri” (“The False Flag of Libertarianism” by Ian David Carlyle) is translated into Swedish at the website of Motgift, a Swedish nationalist site.