Ferguson: Do the Facts Even Matter?

https://youtu.be/DN2f8iIFDno