Entries by Tim Murray

Att spela på våra känslor för att sänka oss: Hur fienden mitt ibland oss använder vår empati emot oss

Also posted at Nyanserat.nu. “Om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott.” 1 Tim 5:8 För ett år sedan var jag mycket nära att falla offer för en variant av det så kallade ”barnbarnsbedrägeriet”. Bedrägeriet fungerar så här. […]

Pulling Our Heart Strings to Bring Us Down: How the Enemy Within Uses Our Empathy Against Us

“If anyone does not take care of his own relatives, especially his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.” 1st Timothy 5:8 A year ago, I came very close to falling victim to a variant of the so-called “Grandparents Scam.” The scam works like this. Someone posing as your […]